Oulie Keita

Directeur Franstalig West-Afrika

Oulie Keita is ONE’s Directeur van Franstalig West-Afrika. Ze staat in deze landen in voor de ontwikkeling en implementatie van ONE’s Afrika-strategie. Voor Oulie begon te werken bij ONE, was ze programmadirecteur voor Freedom House in Mali, waar ze voor die organisatie een West-Afrikaans kantoor oprichtte. Ze droeg bij aan de opbouw van overgangsjustitie en nationale verzoening processen, was een belangrijk voorvechter van vrouwen- en mensenrechten en pleitte voor meer toegang tot ontwikkelingsfondsen in een post-conflict omgeving.

Oulie heeft een schat aan ervaring en expertise in internationale ontwikkelingssamenwerking. En dan vooral in beleid over en belangenbehartiging van vrouwen-empowerment, bestuur, vrede en veiligheid, en ontwikkeling in Afrika. Ze werkte bij organisaties zoals de US Agency for International Development (USAID), de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS), de Afrikaanse Unie (AU) en het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP). Ze voerde lobbywerk uit op hoog niveau: bij de VN-Veiligheidsraad, de Wereldbankgroep, bij verschillende staatshoofden en vele andere organisaties en personen. Momenteel staat ze op een lijst van de VN als vrede- en ontwikkeling adviseur.

Oulie is PhD studente bij de Universiteit van Reading. Ze heeft een master Non-profit Management van de Regis-universiteit in Denver, VS, en een bachelor Internationale Relaties van de Universiteit van Maryland, ook in de VS. Ze bezit de dubbele nationaliteit (Malinees – Amerikaans) en spreekt Engels en Frans.

Andere leden van het Leidinggevend team

Colleen Connors

Chief Talent Officer

David McNair

Hoofd Globaal Beleid

Dorine Nininahazwe

Directeur AU en Oost-Afrika

Edwin Ikhuoria

Executive Directeur Afrika

Emily Wigens

Directeur EU, Italië en Nederland

Gayle E. Smith

President en CEO

Hoodo Mohamed

Juridisch adviseur

Jennifer Lotito

President en Chief Operating Officer

John Spears

Chief of Staff

Kate Critchley

Executive Directeur Global Communications

Molly Hill Patten

Chief Financial Officer

Najat Vallaud-Belkacem

directrice van ONE in Frankrijk

Romilly Greenhill

Directeur Verenigd Koninkrijk

Scott McDonald

Chief Development Officer

Serah Makka-Ugbabe

Directeur Nigeria

Stephan Exo-Kreischer

Directeur Duitsland

Stuart Hickox

Directeur Canada

Suzy George

Adjunct directeur

Tim Cole

Executive Directeur Europa

Tom Hart

Algemeen Directeur ONE Noord-Amerika